Om webbplatsen

Webbplatsen mfd.se är Myndigheten för delaktighets huvudkanal på internet. Här informerar vi om MFD och sprider kunskaper från vår verksamhet.

Senast granskad: 2016-08-23