Publikationer

Här finns Myndigheten för delaktighets publikationer. De går att ladda ner som pdf-filer. Vissa publikationer går även att beställa. Remissvar finns under menyn Om MFD/Remissvar.

Senast granskad: 2016-09-01