Att samråda med funktionshindersrörelsen – en vägledning för din myndighet


Publikationstyp: Informationsmaterial

Utgivningsår: 2013

Antal sidor: 12

ISBN 978-91-980064-6-9

Sammanfattning

Stöd till myndigheter om hur de samråder med funktionshindersrörelsen på ett bra sätt.

Senast granskad: 2014-03-31