Besöksinformation för alla


Publikationstyp: Informationsmaterial

Utgivningsår: 2010

Antal sidor: 23

Artikelnummer: A 2010:7

Sammanfattning

Råd till kommuner och företag som informerar om tillgänglighet.

Den här handboken ger råd om hur kommuner och företag kan arbeta med tillgänglighetsinformation, vad den bör innehålla och hur den bör presenteras.

Senast granskad: 2014-03-31