Checklista – För tillgängliga vallokaler


Publikationstyp: Informationsmaterial

Utgivningsår: 2014

Antal sidor: 12

Artikelnummer: A 2014:3

ISBN 978-91-980064-7-6

Sammanfattning

Checklistan som stöd till kommunerna i arbetet med att välja röstnings- och vallokaler som alla kan rösta i, oavsett funktionsförmåga.

Senast granskad: 2014-04-09