Checklista - Miljöanpassningar som bidrar till ökad delaktighet


Publikationstyp: Informationsmaterial

Utgivningsår: 2015

Antal sidor: 58

Artikelnummer: 2015:7

Sammanfattning

Stöd för att underlätta aktivitet och delaktighet för personer med demenssjukdom.

Checklistan är tänkt för särskilda boenden och ingår som en del i kunskapsmaterialet Miljöanpassningar som bidrar till ökad delaktighet. Materialen går att använda oberoende av varandra.

Kunskapsmaterialet har tagits fram inom regeringsuppdraget - Teknisk utveckling inom vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga. Det handlade om att minimera begränsnings- och tvångsåtgärder inom vård och omsorg.

Senast granskad: 2015-03-03