Det ska vara lätt att handla - informationsmaterial


Publikationstyp: Informationsmaterial

Utgivningsår: 2016

Antal sidor: 12

Artikelnummer: 2016:26

Sammanfattning

Tips för anställda i livsmedelsbutiker om hur de med enkla medel kan underlätta för kunder med demenssjukdom att handla i butiken.

Materialet ger också en allmän orientering om levnadsvillkoren för personer med demenssjukdom.

Materialet ingår i kunskapsmaterialet Det ska vara lätt att handla med tips om hur dagligvaruhandeln kan underlätta för personer med demens och andra kognitiva nedsättningar. Framtaget av Myndigheten för delaktighet och Svenskt Demenscentrum.
Se www.mfd.se/demens-dagligvaruhandel

Senast granskad: 2016-12-20