Dina rättigheter – Statens skyldigheter


Publikationstyp: Informationsmaterial

Utgivningsår: 2009

Antal sidor: 4

Sammanfattning

Om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Senast granskad: 2014-03-31