Förvalta och bygga tillgängligt boende


Publikationstyp: Informationsmaterial

Utgivningsår: 2012

Antal sidor: 6

Artikelnummer: 12335

Sammanfattning

Beskriver vad fastighetsägare ska tänka på vid inventering och ombyggnationer för att fastigheten ska bli tillgänglig för äldre personer.

Senast granskad: 2013-10-02