Fritt val – en tidning


Publikationstyp: Informationsmaterial

Utgivningsår: 2011

Antal sidor: 32

Artikelnummer: 11378

Sammanfattning

Så kan det fungera! Exempel där Fritt val har fungerat som ett komplement till den vanliga förskrivningen av hjälpmedel och resultat av utvärderingar.

Senast granskad: 2013-10-03