Funktionsnedsättning och arbetsmarknad


Publikationstyp: Informationsmaterial

Utgivningsår: 2008

Antal sidor: 4

Sammanfattning

Faktabladet om situationen för personer vars funktionsnedsättning medför nedsatt arbetsförmåga. Siffrorna är från 2008.

Senast granskad: 2014-03-31