Hälsorobotar - en sammanställning


Publikationstyp: Informationsmaterial

Utgivningsår: 2013

Antal sidor: 36

Artikelnummer: 13347-pdf

URN: NBN:se:hi-2013-13347-pdf

Sammanfattning

Sammanställning över 53 hälsorobotar som ät- och kommunikationsrobotar, sällskaps-, terapi- och träningsrobotar samt service- och transportrobotar.

Fram till nu har robotar framför allt använts för att sköta monotona och tunga arbetsuppgifter i industrin. Inom sjukvården och i hemmen börjar dock så kallade hälsorobotar att användas allt mer. De kan användas vid rehabilitering och adaptiv träning samt för att minska belastningsskador hos personal.

I framtiden kommer vi att leva sida vid sida med robotar i en miljö kännetecknad av smart teknik som ger individen självständighet, integritet och en högre livskvalitet.
Hälsorobotar kan hjälpa personer med funktionsnedsättning och äldre till ett mer självständigt och oberoende liv. De kan också vara en del i en framtida lösning inom vård och omsorg.

Befolkningen i alla länder i hela världen blir allt äldre och behöver mer vård. Det ställer krav på nya lösningar för att frigöra tid så att personalen kan ägna sig åt det de helst vill göra: vården och omsorgen om patienterna.

Den här sammanställningen är gjord för att stimulera till tankar och diskussioner om hälsorobotar. Du som läser sammanställningen kommer att finna att robotar kan se väldigt olika ut och ha vitt skilda funktioner. Det öppnar möjligheterna för oss alla att tänka brett och nytt.

Senast granskad: 2013-11-27