Kort om välfärdsteknologi och e-hemtjänst


Publikationstyp: Informationsmaterial

Utgivningsår: 2012

Antal sidor: 10

Artikelnummer: 12367

Sammanfattning

Från 2013 inför Västerås stad e-hemtjänst som ett komplement till traditionell hemtjänst. En kort information om välfärdsteknologi från Teknik för äldre.

Senast granskad: 2013-10-02