Mobila trygghetslarm


Publikationstyp: Informationsmaterial

Utgivningsår: 2013

Antal sidor: 12

Artikelnummer: 13302

Sammanfattning

Mobila trygghetslarm kan ge ökad frihet i vardagen för brukare och anhöriga. Erfarenheter från tre larmprojekt som fått stöd av Teknik för äldre.

Senast granskad: 2013-10-04