Ring mig!


Publikationstyp: Informationsmaterial

Utgivningsår: 2013

Antal sidor: 68

Artikelnummer: 13346

ISBN 978-91-86633-42-4

URN: NBN:se:hi-2013-13346

Sammanfattning

Skrift med praktiska lösningar, tjänster och hjälpmedel för logopeder med flera som möter personer med tal- och språksvårigheter.

Reviderad upplaga med uppdateringar om hjälpmedelssortiment, nya tjänster och konsumentprodukter.

Den här skriften har kommit till eftersom det finns många olika lösningar som kan underlätta för personer med både stora och små funktionsnedsättningar att kommunicera på avstånd, men kunskapen om dessa lösningar och hur man gör för att komma igång med dem är inte tillräckligt spridd.

Skriften har särskilt fokus på hur logopeder kan hjälpa de personer de kommer i kontakt med i sitt arbete, men förhoppningen är att också andra personalkategorier, anhöriga och personer som själva har svårt att telefonera ska ha nytta av innehållet.

Senast granskad: 2013-11-28