Så skapar vi bättre boende för äldre


Publikationstyp: Informationsmaterial

Utgivningsår: 2009

Antal sidor: 20

Artikelnummer: 09364

Sammanfattning

Exempel från regeringsuppdraget Teknik för äldre på vad som kan göras med teknik, nya tjänster och planerade renoveringar för att underlätta kvarboende för äldre.

Senast granskad: 2013-10-03