Se kompetensen


Publikationstyp: Informationsmaterial

Utgivningsår: 2011

Antal sidor: 50

Artikelnummer: A 2011:7

ISBN 978-91-979062-6-5

Sammanfattning

Guide för att öppna din arbetsplats för personer med funktionsnedsättning. Finns också en film att använda som avstamp för diskussion om anställning, kompetens och delaktighet.

Senast granskad: 2014-03-31