Teknikstöd i skolan - tidning


Publikationstyp: Informationsmaterial

Utgivningsår: 2014

Antal sidor: 16

Artikelnummer: 13342

Sammanfattning

Resultat från regeringsuppdraget Teknikstöd i skolan som drevs av Hjälpmedelsinstitutet åren 2011– 2013.

Cirka 400 elever och deras lärare på gymnasieskolor i Halmstad, Kalmar och Växjö deltog i försöks-verksamheter. Målsättningen var att ge stöd till elever med kognitiva funktionsnedsättningar och öka deras möjligheter att klara uppsatta mål inom utsatt tid samt att underlätta övergången från skolan till arbetslivet.

Det visade sig att relativt små insatser gör stor skillnad. De flesta som fick prova teknikstöd var nöjda och tyckte att studieresultaten hade förbättrats. Det hade också blivit lättare för dem att hantera besvärliga situationer i skolan.

Senast granskad: 2014-02-11