Tillgänglighet i din besöksinformation


Publikationstyp: Informationsmaterial

Utgivningsår: 2010

Antal sidor: 16

Artikelnummer: A 2010:8

Sammanfattning

Frågeformulär för att beskriva hur tillgängliga olika besöksmål är. Svaren presenteras med övrig besöksinformation på den egna webbplatsen.

12 frågor som hjälper dig på vägen.

Senast granskad: 2014-03-31