Välfärdsteknologi är kunskapen om välfärdsteknik


Publikationstyp: Informationsmaterial

Utgivningsår: 2016

Antal sidor: 4

Artikelnummer: 2016:7

Sammanfattning

Folder med exempel på välfärdsteknologi.

Foldern togs fram inom ramen för regeringsuppdraget Information om digitala tjänster och teknik inom socialtjänst och hemsjukvård.

Senast granskad: 2016-03-21