Välfärdsteknologi till anhöriga som är mitt i livet


Publikationstyp: Informationsmaterial

Utgivningsår: 2013

Antal sidor: 12

Artikelnummer: 13303

Sammanfattning

Allt fler ger stöd till en närstående vid sidan av sitt vanliga jobb. Erfarenheter av välfärdsteknologi från tre projekt som fått stöd av Teknik för äldre.

Senast granskad: 2013-10-04