Rivkraft 14 – Vad tycker paneldeltagarna om Rivkraft?


Publikationstyp: PM och skrivelser

Utgivningsår: 2016

Antal sidor: 23

Sammanfattning

Sammanställning av resultaten från Myndigheten för delaktighets panelundersökning Rivkraft enkät 14 sommaren 2016.

Senast granskad: 2016-12-22