Rivkraft 16 – Ekonomi och merkostnader på grund av funktionsnedsättning


Publikationstyp: PM och skrivelser

Utgivningsår: 2017

Antal sidor: 3

Sammanfattning

Sammanställning av resultaten från Myndigheten för delaktighets panelundersökning Rivkraft 16, 2016. Om ekonomi och merkostnader på grund av funktionsnedsättning.

Under perioden 29 november 2016 till 9 januari 2017 fick panel­deltagarna i Rivkraft svara på frågor om sin ekonomi och eventuella merkostnader kopplade till funktionsnedsättningen. Totalt svarade 2 172 paneldeltagare på enkäten, det vill säga 85 procent av de som är med i panelen.

Resultatet visar att flertalet paneldeltagare tycker att det är svårt att få ekonomin att gå ihop vilket också leder till oro, begränsningar och snäva ekonomiska ramar. Majoriteten har merkostnader som är kopplade till funktionsnedsättningen. Personer som uppger att de har merkostnader måste i högre utsträckning avstå från andra saker som kostar pengar.

Senast granskad: 2017-05-03