2007 års uppföljning av statsförvaltningens tillgänglighetsarbete


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2007

Antal sidor: 38

Artikelnummer: B 2007:2

Sammanfattning

Uppföljningen visar hur många myndigheter som har upprättat handlingsplaner för sitt tillgänglighetsarbete enligt förordning (SFS 2001:526).

Senast granskad: 2014-03-30