2008 års uppföljning av statsförvaltningens tillgänglighetsarbete


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2008

Antal sidor: 14

Artikelnummer: B 2008:2

Sammanfattning

Uppföljningen visar myndigheter som har upprättat handlingsplaner för sitt tillgänglighetsarbete enligt förordning (SFS 2001:526).

Senast granskad: 2014-03-30