ACTION-tjänsten i hyresgästernas tv


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2010

Antal sidor: 33

Artikelnummer: 10367

URN: NBN:se:hi-978-9186633-05-9

Sammanfattning

Rapport som visar att det är tekniskt möjligt att leverera ACTION-tjänsten via hyresgästernas tv. Men vill användarna ha den lösningen? Teknik för äldre.

Senast granskad: 2013-10-03