Äldres boende


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2009

Antal sidor: 40

Artikelnummer: 093110

URN: NBN:se:hi-2009-093110-pdf

Sammanfattning

Föreningen Kommunalt Bostadsstöd har undersökt om bostadsanpassningsbidraget kan användas för förbättring av generell tillgänglighet i bostäder. Teknik för äldre.

Senast granskad: 2013-10-03