Allmän kommentar nr 1 (2014) om artikel 12 Likhet inför lagen


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2016

Antal sidor: 30

Artikelnummer: 2016-15

ISBN 978-91-87883-22-4

Sammanfattning

Svensk översättning av kommentar nummer 1 till artikel 12 i Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Översättningen följer originalets struktur för att det ska gå att läsa
dokumenten parallellt.

Originaltexten finns på FN-kommitténs webbplats: General comments

Senast granskad: 2016-08-30