Allmän kommentar nr 2 (2014) om artikel 9 Tillgänglighet


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2016

Antal sidor: 34

Artikelnummer: 2016:16

ISBN 978-91-87883-23-1

Sammanfattning

Svensk översättning av kommentar nummer 2 till artikel 9 i Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Översättningen följer originalets struktur för att det ska gå att läsa
dokumenten parallellt.

Originaltexten finns på FN-kommitténs webbplats: General comments

Senast granskad: 2016-08-31