Alternativ telefoni – slutrapport för regeringsuppdrag


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2010

Antal sidor: 41

Artikelnummer: 103133-pdf

URN: NBN:se:hi-2010-103133-pdf

Sammanfattning

Slutredovisning från Hjälpmedelsinstitutet av regeringsuppdraget Alternativ telefoni.

Senast granskad: 2013-10-03