AMIGO – Ett samlat grepp för anhörigkontakt


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2010

Antal sidor: 64

Artikelnummer: 10356

Sammanfattning

Erfarenheter från ett projekt vars syfte var att med hjälp av digital teknik utveckla formerna för anhörigvård och uppnå förhöjd livskvalitet.

Senast granskad: 2016-02-05