Andra halvlek


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2006

Antal sidor: 26

Artikelnummer: dnr2006/036

Sammanfattning

En rapport om hur sektorsmyndigheterna arbetar för att nå de handikappolitiska målen som överlämnades till regeringen 2006.

Senast granskad: 2014-03-31