Anhörigas stöd och hjälp från kommunens rehabiliteringsverksamhet


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2011

Antal sidor: 30

Artikelnummer: 11367

ISBN 978-91-86633-28-8

URN: NBN:se:hi-2011-11367-pdf

Sammanfattning

Resultat av en enkätundersökning under våren 2010 om vilka stöd anhöriga kan få av kommunernas rehabiliteringsverksamhet.

Senast granskad: 2013-10-03