Anpassningar för oss med dyslexi


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2013

Antal sidor: 60

Artikelnummer: 13316

ISBN 978-91-86633-37-0

URN: NBN:se:hi-2013-13316 (pdf)

Sammanfattning

Intervjuer med elever med dyslexi och lärare som visar att teknik och anpassningar för olika behov är nödvändiga. Rapport från projektet Vägar till arbete.

Elever som har dyslexi och går i gymnasieskolan och på universitetet intervjuades om sin skolsituation och vilka behov de har av anpassningar i undervisningssituationer. Eleverna tillfrågades om vilken hjälp de fick med förberedelser inför lektioner och vilket stöd de erbjöds under lektionerna; i skrivprocessen samt vid provsituationer och läxarbete. Utifrån sina behov fick de beskriva om och hur de skulle känna sig mer delaktiga om de fick tillgång till fler tekniska hjälpmedel.

Studien visar att teknik och anpassningar för olika behov är nödvändiga, men utan ett förhållningssätt hos lärare händer ingenting. I intervjuerna nämnde samtliga elever lärare som gett dem ökad delaktighet och förutsättningar att klara sina studier på ett optimalt sätt. För att belysa detta och ge goda exempel intervjuades också några av dessa lärare.

Senast granskad: 2013-10-04