Årsredovisning 2015


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2016

Antal sidor: 78

Artikelnummer: 2016:3

Sammanfattning

Redovisning av Myndigheten för delaktighets verksamhet under 2015 – resultat, kostnader, intäkter och ekonomiska ställning.

Senast granskad: 2016-03-14