Årsredovisning Handisam 2013


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2013

Antal sidor: 51

Artikelnummer: A 2013:6

ISBN 978-91-980064-5-2

Sammanfattning

Redovisning av Handisams verksamhet 2013, resultat, kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Senast granskad: 2014-05-27