Att som äldre använda internet


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2009

Antal sidor: 42

Artikelnummer: 09380-pdf

URN: NBN:se:hi-2009-09380-pdf

Sammanfattning

Studie av den potential som Internet baserade aktiviteter har som hälsofrämjande insats för äldre oerfarna användare. Teknik för äldre.

Senast granskad: 2013-10-03