Attitydundersökning till äldre om hjälpmedel i vardagen


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2009

Antal sidor: 70

Artikelnummer: 09366-pdf

URN: NBN:se:hi-2009-09366-pdf

Sammanfattning

En analys och utvärdering bland SPF:s medlemmar av postorderkatalogen ”Smarta produkter i vardagen”. Rapport från Teknik för äldre.

Senast granskad: 2013-10-03