Bidrag till life science


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2016

Antal sidor: 20

Artikelnummer: 2016:8

ISBN 978-91-87883-16-3

Sammanfattning

Redovisning av ett regeringsuppdrag om hur Myndigheten för delaktighet bidrar till att främja innovation, forskning, utveckling och samverkan inom life science-området.

Rapporten innehåller en genomgång av de kopplingar som myndigheten bedömer finns mellan rättighets- och funktionshindersperspektiv och life science. Här finns också förslag om samverkan och stöd för implementering och utvecklingsåtgärder.

Senast granskad: 2016-05-02