Delaktighet ökar livskvalitet


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2010

Antal sidor: 48

Artikelnummer: 10364

URN: NBN:se:hi-2010-10364-pdf

Sammanfattning

Kort och tillgänglig version av Hjälpmedelsinstitutets slutredovisning av regeringsuppdraget Fritt val av hjälpmedel.

Senast granskad: 2013-10-03