Design för alla - Brukare


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2005

Antal sidor: 28

Artikelnummer: 05345-pdf

URN: NBN:se:hi-2005-05345-pdf

Sammanfattning

Kartläggning av hur personer med kognitiva funktionsnedsättningar och nedsatt minnesfunktion kan medverka i formgivningen av nya produkter.

Senast granskad: 2013-10-04