Det gick snabbt i övergången


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2014

Antal sidor: 24

Artikelnummer: 14312-pdf

URN: NBN:se:hi-2014-14312-pdf

Sammanfattning

Utvärdering av samverkansprocesser inom projektet Vägar till arbete. Med fokus på deltagande elevers upplevelser.

Projektet Vägar till arbete drevs av Hjälpmedelsinstitutet under åren 2011 till 2014 med stöd från Arvsfonden. Från 1 maj 2014 upphörde Hjälpmedelsinstitutet och delar av verksamheten flyttades över till Myndigheten för delaktighet. Den här rapporten ingår som bilaga till rapporten Vägar till arbete – slutrapport.

I projektet Vägar till arbete ingick två försöksverksamheter, en i Linköpings kommun på Anders Ljungstedts Gymnasium och en i Kungälvs kommun på Mimers Hus Gymnasium. Projektet fokuserade på övergången från skola till arbete. Försöksverksamheterna arbetade aktivt med samverkan för att stödja elever med funktionsnedsättning i övergången från skolan till arbete.

Den här rapporten bygger på intervjuer med elever och personer som arbetade i försöksverksamheterna. Den handlar om samverkansmodellerna och de erfarenheter man fick. Fokus i rapporten är även på elevernas upplevelse av den samverkan som skedde.

I försöksverksamheterna skedde samverkan på två nivåer: en övergripande strukturell nivå och en mer elevnära nivå. På den övergripande strukturella nivån deltog representanter från olika organisationer. Organisationer som bedömdes viktiga i övergången mellan skola och arbete för elever med funktionsnedsättning.

Vid intervjuerna framkom vikten av att representanterna känner att de kommer i kontakt med elevgruppen, ser sin roll och upplever att deras arbete blir effektivare genom samverkansarbetet. Den personliga kontakten mellan representanter inom olika organisationer underlättade det mer elevnära arbetet.

Skolan, som redan kände eleven, kunde utifrån elevens behov och önskemål lotsa eleven mellan de aktörer som var nödvändiga i övergången skola till arbete. Det medförde att eleverna visste vad de skulle göra efter studenten och tiden till aktivitet var kort (medel 1.78 månader, variation 0 till 4 månader). Även om övergången från skola till arbete var kort hamnade många elever senaren i en situation då de blev sysslolösa. Det visar hur viktigt det är med uppföljning och att fokusera på långsiktigt stöd för elever med funktionsnedsättning.

Senast granskad: 2014-09-03