Digitala lås


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2010

Antal sidor: 48

Artikelnummer: 10366

ISBN 978-91-86633-04-2

Sammanfattning

Det blir fler digitala lås i bostadshus samtidigt som allt mer vård utförs hemma. Studie där fyra lås testas och utvärderas av hemtjänstpersonal. Teknik för äldre.

Senast granskad: 2013-10-03