Digitala tjänster inom socialtjänst och hemsjukvård


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2016

Antal sidor: 34

Artikelnummer: 2016:6

ISBN 978-91-87883-15-6 (pdf)

Sammanfattning

Redovisning till regeringen av ett uppdrag om digitala tjänster och digital välfärdsteknik inom socialtjänst och den kommunala hemsjukvården.

Rapporten omfattar en beskrivning av arbetet med uppdraget, vilka aktiviteter som genomförts och resultaten av uppdraget.

Uppdraget har omfattat följande områden:

  • Ta fram och sprida information till kommuner om användning och implementering av digitala trygghetstjänster.
  • Upprätta en nationellt samordnad digital plattform för information och kunskap som rör införande, användning och implementering av välfärdsteknologi.
  • Inom myndigheten inrätta en funktion med ett utåtriktat uppdrag att stödja kommuner gällande införande, användning och implementering av välfärdsteknik.
  • Inventera kommunernas behov av kravspecifikationer avseende välfärdsteknik.
  • Stödja införande och användning av teknik och hjälpmedel för personer med nedsatt beslutsförmåga.

Senast granskad: 2016-03-16