En god hälsa för hela befolkningen- Slutrapport Onödig ohälsa


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2010

Antal sidor: 44

Artikelnummer: A 2010:6

Sammanfattning

Exempel på insatser är ett utvecklingsarbete i fem län och kunskapsförmedling tillsammans med Statens folkhälsoinstitut och Handikappförbunden.

Senast granskad: 2014-03-31