Evidensbaserad bostadsplanering


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2009

Antal sidor: 36

Artikelnummer: 09391

URN: NBN:se:hi-2009-09391-pdf

Sammanfattning

Presentation av ett evidensbaserat screeningverktyg som används för att bedöma en bostads tillgänglighet. Rapport från Teknik för äldre.

Senast granskad: 2013-10-03