Flexibel hjälpmedelsinformation och tillgänglig vardagsteknik


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2010

Antal sidor: 60

Artikelnummer: 10315

ISBN 978-91-85435-85-2

Sammanfattning

Redovisning från Teknik för äldre av en försöksverksamhet i Dalarna för att utveckla kommunikationsvägar och öka utbud och efterfrågan på smarta vardagshjälpmedel.

Senast granskad: 2013-10-03