Förslag på indikatorer för öppna jämförelser av tillgängligheten i kommuner och landsting


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2009

Antal sidor: 20

Artikelnummer: A 2009:3

Sammanfattning

Återrapportering av regeringsuppdrag S2008/4549/ST.

Senast granskad: 2014-03-30