Förslag på öppna jämförelser av tillgängligheten i staten


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2009

Antal sidor: 42

Artikelnummer: A 2009:4

Sammanfattning

De öppna jämförelserna av tillgängligheten i staten skapas för att påskynda arbetet med en tillgänglig statsförvaltning.

Senast granskad: 2014-03-30