Från särintressen till ett allmänt intresse


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2009

Antal sidor: 54

Artikelnummer: A 2009:7

Sammanfattning

En sammanställning av arbetet hos sektorsmyndigheterna med särskilt ansvar för funktionshinderfrågor 2002-2009.

Senast granskad: 2014-03-31